CODE OF RESPECT | CÓD ÓMÓIS

Respect the South East Greenway and all its users. This is a shared use Greenway.
Bíodh meas agat ar an Rian Glas agus ar a úsáideoirí. Úsáide roinnte atá i gceist leis an Rian Glas seo.

greenway code of respect icons 1
Keep left and pass on right.
Fan ar chlé agus scoith ar dheis.
Bring litter home.
Tóg bruscar abhaile.
Listen for bicycle bells
Éist i gcomhair cloigíní rothar.
Stop and give way to traffic at road crossings.
Stad agus géill don trácht ag trasrianta bóthair.
cycling icon
Ring your bell.
Buail do chloigin.
Cycle at a safe speed.
Gluais ag luas sábháilte.
walking do logo
Keep dogs on a short lead.
Coinnigh madrai ar luaidhe ghearr. 
Clean up after your dog.
Glan suas i ndiaidh do mhadra.

LOVE THIS PLACE